završni rad
Ulovi entomofauna na sustavu Storanet u integriranoj zaštiti hrastove oblovine

Tena Rukavina (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje