završni rad
Struktura sastojina hrasta lužnjka i običnog graba s bukvom (Subas.Carpinobetuli-Quercetom roboris fagetosum Rauš 1973.)

Matija Živičnjak (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma