završni rad
Utjecaj razvedenosti terena na varijabilnost visina stabala obične jele

David Janeš (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma