završni rad
Taksonomski status autohtonih vrsta rada Quercus (Fagaceae) u Hrvatskoj

Ivan Paripović (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku