završni rad
Analiza oštećenosti ploda bukvice (Fagus sylvatica) sa područja šumarije Pakrac

Mateja Gelemanović (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje