diplomski rad
Morfološka varijabilnost populacija i primjena gorskog brijesta (Ulmus glabra Huds.) u urbanom šumarstvu.

Ines Modrić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku