diplomski rad
Fitocenološke karakteristike submontaunskih bukovih šuma na Krndiji

Ivan Nekić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma