diplomski rad
Interakcije među životinjskim populacijama

Irena Mioković (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje