završni rad
Očuvanje genofonda divlje jabuke (Malus sylvestris (L.) Mill.)

Ivana Sirovica (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku