završni rad
Biološka i krajobrazna raznolikost parka prirode Kopački rit

Iva Matačić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma