diplomski rad
Fitocenološki sastav i pripadnost šumskih sastojina s dominacijom obične jele (Abies alba Mill.) u Lici

Petra Vodička (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma