diplomski rad
Trofejne značajke divokoze (Rupicapra rupicapra)s pojedinih lokaliteta u Hrvatskoj

Ivan Prebanić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje