diplomski rad
Prilog poznavanju fitocenološkog sastava sastojina crne johe na Zrinskoj i Petrovoj gori

Ranko Tepšić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma