završni rad
Utjecaj ledoloma na dinamiku populacije potkornjaka na području NP Risnjak

Magdalena Maračić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje