diplomski rad
Šumskouzgojne značajke jednodobnih sastojina obične jele (Abies alba Mill.)

Dario Šegota (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma