diplomski rad
Dendroflora parka Šumarskog fakulteta Sveuičišta u Zagrebu

Andrija Majić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku