diplomski rad
Stanišne prilike za prirodni uzgoj jarebice kamenjarke (Alectoris graeca Meisner) u pojedinim dalmatinskim lovištima

Dragan Lozančić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje