diplomski rad
Usporedba dendroflore u parkovima Gornje Dubrave, na osnovi Zelenog katastra Grada Zagreba

Andrea Kremenjaš (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku