diplomski rad
Strukturne značajke jelovo-bukove prašume Devčića tavani na Velebitu

Toni Dilber (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma