diplomski rad
Analiza trofejne vrijednosti krupne divljači u lovištima XIV/2 "Papuk i X/9 "Lacić - Gložđe"

Mario Mihalek (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje