završni rad
VUE i parkovni elementi – primjena 3d programa u kreiranju parkovnih elemenata te njihova funkcija

Lana Medved (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet