završni rad
Uloga fitohormona pri generativnom razvoju šumskog drveća

Igor Štimac (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku