završni rad
Spolnost kod običnog jasena (Fraxinus excelsior L.)

Anja Gruber (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku