završni rad
Analiza stanišnih uvjeta na području Ličkog polja u odnosu na ekološka obilježja vrsta šumskog drveća za pošumljavanje

Tereza Rukavina (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma