disertacija
Model sustava motivacije i stimulacije u poduzeću za preradu drva

Josip Faletar (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet