diplomski rad
Istraživanje uzročnika crvene pjegavosti borovih iglica (Dothistroma spp.) na području Istre

Lara Milošić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje