diplomski rad
Fitocenološka analiza hrastovo-grabovih šuma (Carpinion betuli Isller 1931, Erythronio-Carpinion /Horvat 1938/ Marinček in Wallnöfer et al. 1993) u središnjoj Hrvatskoj

Iva Prpić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma