diplomski rad
Rasprostranjenost i florni sastav asocijacije Lamio orvalae-Fagetum sylvaticae (Horvat 1938) Borhidi 1963 u Hrvatskoj

Anton Herceg (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma