diplomski rad
Razvojni ciklus i biologija krivozubih jelovih potkornjaka (Pytiokteines Fuchs 1911) na području Gorskog kotara

Iva Kauzlarić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje