diplomski rad
Prirodno pomlađivanje nakon ledoloma u jelovo-bukovim sastojinama na području Gerova

Miroslav Šoštarić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma