diplomski rad
Dinamika prirodnih poremećaja u sastojinama pretplaninske bukve u NP Sjeverni Velebit

Jelena Tomić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma