diplomski rad
Istraživanja Leptospira spp. u šumskim ekosustavima Europe

Marija Lopac (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje