diplomski rad
Promjena strukture površina kao osnove za smjernice lovnog gospodarenja

Želimir Poljak (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje