diplomski rad
Odnos hidroloških čimbenika i odumiranja stabala poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl)

Suzana Bačić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma