diplomski rad
Njega proredom u sastojinama hrasta kitnjaka i obične bukve na Kalniku

Nikola Carek (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma