završni rad
Usporedba fotogrametrijske i terenske izmjere strukturnih elemenata sastojine

Marija Perić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma