završni rad
Vuk kao prirodni predator u šumama Like

Matea Rukavina (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje