završni rad
Uporaba GIS-a pri izradi studija utjecaja na okoliš

Pavle Gašparović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma