završni rad
Distribucija populacije vuka u Bosni i Hercegovini

Anton Barać (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje