završni rad
Utjecaj geomorfoloških čimbenika na pridolazak šumske vegetacije

Ana Ptić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma