završni rad
Prva proreda u mladoj sastojini hrasta kitnjaka i obične bukve

Domagoj Trlin (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma