završni rad
Smeđi medvjed (Ursus arctos L.) kao dio zoocenoze Gorskog kotara

Nikola Trbović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje