završni rad
Usporedba metoda prikupljanja podataka za izradu digitalnog modela reljefa (DMR-a)

Katarina Ostović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma