završni rad
Utjecaj sušnoga stresa na anatomsko-fiziološke značajke lišća hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)

Emina Bajramspahić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku