završni rad
Zaštita ornitofaune u okviru nacionalne ekološke mreže

Ivana Kovačić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma