disertacija
Mikorizne gljive kao biološki pokazatelj zdravstvenog stanja kultura crnog bora (Pinusnigra J. F. Arnold) u Istri

Željko Zgrablić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet