disertacija
Supstitucija kultura obične smreke (Picea abies /L./ Karst.) u Republici Hrvatskoj

Martina Tijardović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet