disertacija
Pojava i štetnost gljive Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. na običnoj bukvi (Fagus sylvatica L.)

Krunoslav Arač (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet