diplomski rad
Biološko-ekološko i prostorno vrednovanje spomenika parkovne arhitekture park oko dvorca Patačić-Rauch u Donjem Martijancu

Siniša Zadravec (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet