završni rad
Fauna tla (Archaeognatha Zygentoma) kitnjakovih i bukovih šuma

Igor Sokolović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje